Description

    • Imported from USA.
    Fujika Kerosene Heater Wick #7B For Models KSP222, 231 Hi Pet, KS-10, KSP231 Hi Pet; KSP-1 KSP229 New Pet, KS-3; KSF225 Hi Family, KSC-221A Compa; KSY-227
    Reviews

    Fujika Kerosene Heater Wick #7B For Models KSP222, 231 Hi Pet, KS-10, KSP231 Hi Pet; KSP-1 KSP229 New Pet, KS-3; KSF225 Hi Family, KSC-221A Compa; KSY-227